Είναι χαρά μας που συμμετέχουμε στην Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment που θα πραγματοποιηθεί στις 3-8 Ιουλίου 2016 στη Μύκονο (http://pre13.civil.auth.gr/). Το συνέδριο οργανώνεται από τον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ,  το Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.