Έργα διεθνών οργανισμών

 • Εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο Κόσοβο (Παγκόσμια Τράπεζα) – Υπεργολάβοι
 • Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) της Εθνικής Οδού Milot-Morine στην Αλβανία (IFC) – Υπεργολάβοι

Έργα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων

 • Έλεγχος επάρκειας και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) (800 ι.κ.) του ξενοδοχείου EDEN BEACH RESORT HOTEL – Ανάδοχοι
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ στις ΔΕΥΑ όλης της χώρας στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων για την καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης σχεδίων ασφάλειας νερού (Water Safety Plans)» – Υπεργολάβοι
 • Μελέτη σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασία λυμάτων (ΕΕΛ) Κολυμβαρίου Χανίων Κρήτης (30.000 ι.κ.) – Υπεργολάβοι
 • Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της Άμφισσας (14.000 ι.κ.) – Ανάδοχοι
 • Μελέτη σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασία λυμάτων (ΕΕΛ) Ερυθρών (10.000 ι.κ.) – Υπεργολάβοι
 • Μελέτη σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασία λυμάτων (ΕΕΛ) Επταλόφου (2,500 ι.κ.) – Υπεργολάβοι

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

 • ΜΠΕ λειτουργίας του Κέντρου Διανομής Τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ηγουμενίτσα – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ επέκτασης και λειτουργίας του Eden Beach Resort Hotel στη Ανάβυσσο Αττικής
 • ΜΠΕ εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής αντικαρκινικών παρασκευασμάτων της Regulon στο Κορωπί Αττικής
 • ΜΠΕ μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της LAFARGE σε όλη την Ελλάδα – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Άμφισσας (14.000 ι.κ.) – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ του μουσείου ελληνικής συλλογής Nobel – Ανάδοχοι
 • ΣΜΠΕ του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Καλλιέων, Φωκίδας – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ του ειδικού αντικαρκινικού νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά (420 κλινών) – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ του γενικού νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο (488 κλινών) – Ανάδοχοι
 • ΜΠΕ μεγάλου αριθμού ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα – Ανάδοχοι

Περιβαλλοντική εκτίμηση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων

 • Προκαταρκτική μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Μεγάρων – Υπεργολάβοι
 • Πρόγραμμα LIFE+: Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης – Μέλη ερευνητικής ομάδας www.charm-life.gr
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ): Διερεύνηση της επίδρασης των θειικών ιόντων στη βιοεξυγίανση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες – Μέλη ερευνητικής ομάδας
 • Πυθαγόρας-Περιβάλλον Ι: Ρύπανση υπεδάφους από χλωριωμένους υδρογονάνθρακες: αποκατάσταση με βιολογικές αναγωγικές διαδικασίες – Μέλη ερευνητικής ομάδας

Άλλες υπηρεσίες

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειου νερού σε χημική βιομηχανία στην Αττική – Υπεργολάβοι
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τεχνικές εταιρίες (π.χ. εκπόνηση Βασικών Εκθέσεων βιομηχανιών, διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, διενέργεια περιβαλλοντικών δειγματοληψιών) – Υπεργολάβοι
 • Παρακολούθηση λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) – Ανάδοχοι
 • Διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και του καθεστώτος περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων της εταιρίας Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) στο Λούρο Ποταμό – Ανάδοχοι https://www.grnet.gr/el/green-dc