Συμμετέχουμε στη διεξαγωγή έρευνας, για περισσότερο από μια 10ετία, στη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων και στην αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και έχουμε δημοσιεύσει τη δουλειά μας σε επιστημονικά περιοδικά με κύρος και σε διεθνή συνέδρια.

Κάποιες από τις δημοσιεύσεις μας είναι οι εξής:

Application of Nanotechnology for waste management: Challenges and limitations, Waste Management and Research

Adsorption of groundwater pollutants by iron nanomaterials. In: Litter M, Quici N, Meichtry M, et al. (eds) Iron Nanomaterials for Water and Soil Treatment. Pan Stanford, Singapore

The origin of hexavalent chromium as a critical parameter for remediation of contaminated aquifers, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 98: 331–337 (DOI 10.1007/s00128-016-1985-2)

Occurrence, origin and transformation processes of geogenic chromium in soils and sediments, Current Pollution Reports, 2:224–235 (DOI 10.1007/s40726-016-0044-2)

Groundwater modeling and remediation scenarios of a hexavalent chromium plume released from an industrial site, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 98:338-346 (DOI:10.1007/s00128-016-1951-z)

Nano-zero valent iron: An emerging technology for contaminated site remediation, Geotechnical Special Publication 234, 2206-2215.

Anthropogenic activities increasing Cr(VI) concentrations in the aquifer οf the Asopos River Basin, ISWA World Solid Waste Congress 2012, 17-19 September 2012, Florence, Italy

Διερεύνηση της παρουσίας γηγενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό της Ελλάδας χρησιμοποιώντας διαθέσιμα και νέα δεδομένα, 1o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 2012.

Effect of different electron donor feeding patterns on TCE reductive dechlorination performance, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 94: 289-294. (DOI: 10.1007/s00128-015-1462-3)

Origin and concentration profile of chromium in a Greek aquifer, Journal of Hazardous Materials (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.09.050)

Forensic Investigation of a Chromium(VI) Groundwater Plume in Thiva, Greece, Journal of Hazardous Materials (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.09.048)

Predominance of Dehalococcoides spp. in trichloroethene-dechlorinating microbial communities with different sulfate concentrations, Water, Air and Soil Pollution 225, pp. 1785-9. (DOI: 10.1007/s11270-013-1785-9)

Potential contribution of geogenic chromium in groundwater contamination of a Greek heavily industrialized area, Chemical Engineering Transactions, 28. (DOI: 10.3303/CET1228037)

Remediation of contaminated soil. In: Meyers RA (ed) Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Springer, pp. 2430-2454. (DOI:  10.1007/978-1-4419-0851-3_98)

Chloroethene biotransformation in the presence of varying sulfate concentrations, Ground Water Monitoring and Remediation, 32, 1, pp 106-119. (DOI: 10.1111/j1745–6592.2011.01372.x)

Dechlorinating ability of TCE-fed microcosms with different electron donors, Journal of Hazardous Materials, 149, 3, pp 582-589. (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.06.113)