Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η ENYDRON επελέγη για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση των Αδειών Εγκατάστασης & Λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής αντικαρκινικών παρασκευασμάτων της REGULON AE (www.reguloninc.com) στο Κορωπί Αττικής. Πρόκειται για μονάδα που θα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και την παραγωγή αντικαρκινικών παρασκευασμάτων χρησιμοποιώντας την τεχνολογική πλατφόρμα του λιποσωμιακού εγκλωβισμού. Μέσω της πλατφόρμας αυτής επιτυγχάνεται η δραστική μείωση των παρενεργειών της κλασικής χημειοθεραπείας που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Σε μια εποχή που η χώρα μαστίζεται από την οικονομική κρίση, η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 60 νέες θέσεις εργασίας υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και να αποτελέσει πόλο έλξης κεφαλαίων για την ενίσχυση αυτού του πολλά υποσχόμενου ερευνητικού αντικειμένου. Η αδειοδότηση της νέας μονάδας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2016 και η εγκατάστασή της εντός του 2017.